Faaliyet Alanlarımız


İdare Hukuku

İdare tarafından gerçekleştirilen işlemler ve eylemlerin hukuksal açıdan sorumluluğunda, idarenin faaliyet araçları, malları ve sorumluluğunda ve (tam yargı ve iptal davası gibi) idari yargı kapsamında idari davalar konusunda müvekkillere özel hukuk hizmetlerinin sunulması.