Faaliyet Alanlarımız


Vergi Hukuku

Vergi hukukuna ilişkin iptal ve tam yargı davaları, vergi tarhının iptali ve vergi cezasının iptali davaları başta olmak üzere vergi hukukuna ilişkin tüm hususlarda hukuki danışmanlık verilmesi ve dava takibi