Faaliyet Alanlarımız


İcra ve İflas Hukuku

İlamlı, ilamsız veya kambiyo senetlerine özgü takip yolları, itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davaları gibi icra hukukunun temelini oluşturan durumların yanında iflas ve konkordato gibi hukuki müesseseler konusunda gerekli hukuk hizmetlerinin sağlanması.