Faaliyet Alanlarımız


Reklam Hukuku

Reklam sözleşmeleri başta olmak üzere, reklam veren, reklam ajansları ve yayıncıları arasındaki ilişkilerden doğan ihtilafların çözümünde, haksız rekabete aykırılık teşkil eden reklamlarda,  reklam yayının kısıtlandığı ve reklama ilişkin her türlü hukuksal durumlarda, e dava takibi ve danışmanlık hizmetinin verilmesi.Reklam sözleşmeleri başta olmak üzere, reklam veren, reklam ajansları ve yayıncıları arasındaki ilişkilerden doğan ihtilafların çözümünde, haksız rekabete aykırılık teşkil eden reklamlarda,  reklam yayının kısıtlandığı ve reklama ilişkin her türlü hukuksal durumlarda, e dava takibi ve danışmanlık hizmetinin verilmesi.