Faaliyet Alanlarımız


Birleşme ve Devralmalar Hukuku

Ulusal veya uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin geleceklerini tayin ettikleri yatırımlar ile ilgili olarak hukuki araştırma ve değerlendirmelerin yapılması.

Şirketler arasında yapılan sözleşmelerin, şirketleri doğrudan ilgilendirmesi ve sözleşme sonucunda şirketlerin yapısal bütünlüğünün etkilenmesi, birleşme ve devralmalar konusunun önemini göstermektedir. Bu sebeple durum tespitinin (due diligence) yapılması, payın satın alınması aşamasında pay alım sözleşmesinin (SPA- Share Purchase Agreement) hazırlanması ve ortaklık sözleşmeleri aşamasında, ortaklık sözleşmesinin hazırlanması (SHA – Shareholders’ Agreement) gibi hizmetlerle müvekkillerine gerekli olan profesyonel hukuk desteği ile Ticaret kanunu tarafından sıkı bir denetime tabii olan Şirketlerin birleşmesi veya devralınması süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması.