Faaliyet Alanlarımız


Bilişim Hukuku

Bilişim hukukunun temelini oluşturan internet kullanımı ve yayıncılığı, e-ticaret, internet ortamındaki sözleşmelerin kurulması ve olası ihtilaflar, bilişim yazılımlarının sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunması, internet ortamında yayın, içerik veya sair yollarla suçların işlenmesi alanlarında ve durumlarında gerekli olan hukuki desteğin sağlanması.