Faaliyet Alanlarımız


Şirketler Hukuku

Şirket birleşme ve bölünmeleri, girişim sermayesi, malvarlığı ve hisse devirleri ile alakalı olarak projelerin başından sonuna kadar yürütülmesi ve detaylı araştırmanın (due diligence) yapılması, şirketler hukukuna ilişkin gerekli sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, Rekabet Kurumu ve benzeri düzenleyici kurumlara ilişkin onayların alınması, tüm SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi ile insan kaynakları süreçlerinin yapılandırılması hususlarında hizmet verilmesi.

Türkiye’de yer alan şirketlerin şubelerinin ve irtibat bürolarının kurulmasında,  yönetim kurulu ve olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlanmasında, sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Şirketlerin ana sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu şekilde hazırlanması, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılmasında hukuki süreçlerin takibi.