Faaliyet Alanlarımız


Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumunca başlatılan soruşturmaların takibi ve Rekabet Kurumu nezdinde hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 4054 sayılı kanun kapsamında eşiği aşan birleşme ve devralmalar için Rekabet Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması, rekabet ihlali nedeniyle maddi (cezai) tazminat davaları, yatay ve dikey sözleşmesel ilişkilerin değerlendirilmesi, rekabet mevzuatı ile sözleşmelerin uyumu ile genel rekabet hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi.