Faaliyet Alanlarımız


İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul işlemleriyle alakalı dava takibi ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. ve gayrimenkul hukukuna ilişkin kira sözleşmelerinden, tahliye davalarına, inşa aşamasında olan binalardan, imar mevzuatına uyum sağlanması da dahil olmak üzere tüm süreçlerin takibi.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması, uyarlanması ve bu konularda doğabilecek uyuşmazlıklarda müvekkilin temsili, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, uyarlanması ve bu konularda doğabilecek uyuşmazlıklarda müvekkilin temsili gibi pek çok konunun yanında tapuya ilişkin işlemlerin yapılması, bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları, özellikle kentsel dönüşümle birlikte önem kazanan kamulaştırma alanında sürecin baştan sona takibi hizmetlerinin verilmesi.