Faaliyet Alanlarımız


Enerji, Madencilik & Altyapı Hukuku

Hızlı bir şekilde gelişim gösteren ve her geçen gün önemi artan enerji ve altyapı sektöründe, LPG, elektrik, doğalgaz, petrol ile birlikte yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Elektrik piyasası ve elektrik alım, satım ve tedariki sözleşmeleri, doğalgaz piyasası ve doğalgaz tedarik sözleşmeleri, petrol gazları ve petrol piyasası sözleşmeleri gibi enerji hukukunun kapsamındaki enerji sözleşmelerinin kurulmasından sona ermesine kadar olan süreçlerin takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi.